SLUŽBY | Kominictví Kulich

Služby

Kontroly a čištění komínů a kotlů na pevná, plynná i kapalná paliva.

Kontroly se provádí ve lhůtách stanovených dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 34/2016 Sb.

  • kotle na plynná paliva -výkon do 50 kW – 1× ročně, nad 50 kW – 2× ročně (kondenzační kotle 1x za 2 roky)
  • kotle na tuhá a kapalná paliva – výkon do 50 kW – 3 × ročně, nad 50 kW – 4× ročně (rekreační užití např. chaty 1x za 2 roky)
  • celkově je nutnost čištění nařízena tam, kde je do komínu připojen spotřebič, a to i když je využíván třeba jen sezónně

Čištění spalinové cesty zahrnuje vyčištění komínu, kouřovodu, výběr sazí a kontrola komínových dvířek. O provedené kontrole vydáme protokol o Kontrole spalinové cesty

Revizní a kolaudační zprávy

Revizní a kolaudační zprávy může provádět pouze revizní technik spalinových cest, který má oprávnění od Ministerstva průmyslu obchodu. Revizní zpráva vydaná bez tohoto oprávnění je neplatná.

Revizní a kolaudační zprávy se provádí

  • před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína
  • při změně druhu paliva
  • před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv
  • při kolaudaci

Vložkování komínů

Zajišťujeme vložkování komínů pro spotřebiče na plynná i tuhá paliva, komínovou vložku volíme v závislosti na typu spotřebiče a druhu paliva. Vložkování komínu provádíme materiálem, který má certifikát a odpovídá platné ČSN. Používáme ohebné i pevné komínové vložky o rozměrech 110 – 400mm.

Na závěr montáže je vždy vystavena revizní zpráva komínu.

Frézování komínů

Frézování komínů patří v posledních letech k často používanému způsobu rekonstrukce komínů. Frézování se s úspěchem používá tam, kde je potřeba stávající komínový průduch zvětšit na větší průměr:

- protože to vyžaduje připojovaný spotřebič – například krb, kotel na dřevoplyn, plynový kotel většího výkonu
- protože se projevuje netěsnost komínového zdiva a je potřeba komín vyvložkovat vložkou
- protože komín má nízkou účinnou výšku (od spotřebiče po ústí komínu)
- protože chci použít komínový průduch pro výkonnou ventilaci provozovny
- protože komín je zadehtovaný a vzhledem k technickému stavu jej nelze vypálit

Frézování komínů je rychlejší a levnější operace, než zbourání stávajícího a postavení nového komínu.
Při použití vhodných materiálů pro vložkování získá zákazník stejnou záruku, jako u nového komínu (až 30let).

Frézování jednoho průduchu včetně vyvložkování, trvá většinou 1 den a prakticky neomezuje provoz objektu.

Opravy komínů

Provádím veškeré opravy poškozených komínů a kouřovodů.
Výměnu a opravu poškozených komínových dvířek.
Stavba nových systémových komínů komínů.

Autorizované měření

Zákon 86/2002 tuto povinnost už sice neukládá, přesto Vám můžeme měření emisí provést a zjistit stav Vašeho spotřebiče.
Pro tuto měření používáme analyzátor spalin:
MRU Delta 65-3
O provedené kontrole vydáme protokol.